dissabte, 26 de març de 2011

Cicle de Cinema TEMPS DE DONES


Durant el mes de març, en el marc de la II Setmana per la Igualtat de la Universitat de València, es realitzarà el Cicle de Cinema "Temps de Dones". Les tres pel·lícules que ho componen són: Las mujeres de verdad tienen curvas, Las Horas i Mataharis.
Amb la projecció de les pel·lícules d’aquest cicle, pretenem donar reconeixement a totes aquelles dones que ens han precedit i que han facilitat que avui tinguem millors condicions per a pren­dre les regnes de les nostres vides. Des dels començaments de les reivindicacions feministes fins a avui, el recorregut ha estat molt llarg: s'han produït importants avanços, sobretot a nivell legislatiu, en matèria d'igualtat. No obs­tant això, els canvis en l'àmbit privat segueixen els seus propis ritmes i es materialitzen amb major lentitud, però també estan aquí i s'estan expressant de forma diversa. En aquest cicle volem focalitzar la nostra mirada en aspectes més , més individuals i també molt quotidians.
Les tres pel·lícules, encara que molt diferents entre si, permeten teixir un discurs sobre els temps i les vides de les dones. En elles es reflec­teix el recorregut individual de dones que no accepten els rols socials que se'ls assignen, que busquen una vida pròpia, que intenten harmo­nitzar el privat i el públic, que, en definitiva, anhelen cotes més altes de felicitat i intenten fer mes igualitari el mitjà en el qual viuen.
L'univers masculí que retraten aquestes pel·lícules, aquests homes, que apareixen al costat de dones que reclamen una vida pròpia, no ixen indemnes d'aquesta relació. Alguns d'ells, davant la nova situació que se'ls planteja, són també protagonistes d'un relatiu desconcert emocional que els pot dur a reconsiderar els seus propis
comportaments.
Més informació:
http://www.uv.es/igualtat/agenda/cinema_temps_dones.pdf
Les projeccions són els dies 30 i 31 de març i 1 d'abril.